Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Sierpniowa oferta Funduszy Europejskich

Wakacje już na półmetku. Atrakcji turystycznych w Polsce i za granicą nie brakuje. Można przebierać i wybierać, co komu pasuje.  Podobnie jest z ofertą, jaką cały czas dają nam Fundusze Europejskie. Mimo kończącej się puli pieniędzy, i przedsiębiorcy i jednostki samorządu terytorialnego (JST) i inne podmioty mogą z powodzeniem znaleźć coś dla siebie.

Zapoznaj się z sierpniowymi konkursami i sprawdź, jaki pomysł możesz zrealizować przy wsparciu z Funduszy Europejskich (FE).

Granty na Eurogranty

Nawet 280 tys. zł na przygotowanie wniosków o dofinansowanie w konkursach organizowanych bezpośrednio przez instytucje Unii Europejskiej mogą otrzymać mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

W organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) konkursie można zyskać pomoc we wzięciu udziału w Programach Unii Europejskiej, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE oraz zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską ogłaszanych w 2021 roku, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

Środki z otrzymanej dotacji można przeznaczyć m.in. na:

  • usługi doradcze, dzięki którym zostanie przygotowany wniosek o Eurogrant;
  • opracowanie studium wykonalności;
  • organizację spotkań (w tym koszty szukania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych);
  • tłumaczenie wniosku.

Szczegóły w ogłoszeniu na stronie PARP

Szkolenia i doradztwo z dostępnego projektowania

Jeśli prowadzisz firmę, która chce wprowadzać na rynek rozwiązania skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami np.:

  • produkty typu: sprzęt komputerowy, terminale samoobsługowe, urządzenia do korzystania z usług audiowizualnych, czytniki książek elektronicznych itp., 
  • usługi, m.in. cyfrowe towarzyszące transportowi pasażerskiemu, łączności elektronicznej (w tym zgłoszenia alarmowe), dostępu do audiowizualnych usług medialnych, czy usługi bankowości detalicznej

zainteresuj się finansowanymi z FE w 100%  szkoleniami i doradztwem.

Konkurs realizowany jest na terenie całej Polski, w podziale na pięć makroregionów.

Informację o tym, do którego z operatorów powinieneś się zgłosić można znaleźć na stronie power.parp.gov.pl

Start-upy w Polsce Wschodniej

Jeśli jesteś startupem, który zakończył program inkubacji swojego innowacyjnego pomysłu w platformie startowej, działającej w Programie Polska Wschodnia, czeka na Ciebie nawet 1 mln złotych wsparcia na rozwinięcie działalności.

Jeśli chcesz wprowadzić swój produkt na rynek krajowy lub zagraniczny i stopniowo zwiększać sprzedaż to oferta dla Ciebie.

Pozyskane środki możesz przeznaczyć m.in. na zakup usług doradczych lub eksperckich, pensje dla pracowników zaangażowanych w projekt lub promocję swojego przedsięwzięcia.

Czas na złożenie wniosku jest do 30 grudnia 2021 roku.

Szczegóły w ogłoszeniu na stronie PARP

Reintegracja zawodowa i społeczna, oraz aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w województwie podkarpackim

Do 20 sierpnia trwa nabór wniosków w województwie podkarpackim na wsparcie działalności prowadzonej przez takie podmioty jak Zakłady Aktywności Zawodowej, Kluby oraz Centra Integracji Społecznej w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej.

Celem projektów ma być w szczególności aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami m.in. przez warsztaty terapii zajęciowej oraz upowszechnianie tzw. zatrudnienia wspieranego, czyli indywidualnego programu zatrudnienia skierowanego do osób długotrwale bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dla jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, oraz ich jednostek organizacyjnych przeznaczonych jest w tym konkursie ponad 5 milionów złotych.

Szczegóły konkursu na stronie rpo.podkarpackie.pl 

Dowiedz się więcej

To tylko niektóre wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających w sierpniu naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na Portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”. W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.