Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rzecznik Funduszy Europejskich

Zachęcamy Państwa do przedstawienia Rzecznikowi Funduszy Europejskich swoich propozycji usprawnień, a także sygnalizowania utrudnień związanych z pozyskaniem środków europejskich oraz z realizacją projektów w ramach krajowych programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Wiedza Edukacja Rozwój, Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Polska Cyfrowa, Pomoc Techniczna. 

Raporty z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich

Czym zajmuje się Rzecznik?

 1. przyjmowaniem i analizowaniem zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w realizacji programu operacyjnego oraz udzielaniem wyjaśnień w zakresie tych zgłoszeń;
 2. dokonywaniem przeglądów procedur stosowanych w danym programie operacyjnym;
 3. formułowaniem propozycji usprawnień dla instytucji. 

Kto może przekazać zgłoszenie?

 • Wnioskodawcy i beneficjenci krajowych programów operacyjnych,
 • Osoby zainteresowane tematyką funduszową.

Jak dokonać zgłoszenia?

 1. telefonicznie:
  - (22) 273 79 17
  - (22) 273 74 28
  - (22) 273 84 52 
 2. pisemnie na adres:
  Rzecznik Funduszy Europejskich
  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  ul. Wspólna 2/4,
  00-926 Warszawa 
 3. elektronicznie na adres e-mail: rzecznikfe@mfipr.gov.pl lub poprzez wypełnienie formularza 
 4. osobiście (po wcześniejszym umówieniu spotkania)

Wymagania dotyczące zgłoszenia

Uprzejmie prosimy o przekazanie w zgłoszeniu niezbędnych informacji, które umożliwią Rzecznikowi sprawne rozpatrzenie Państwa zgłoszenia.

Przede wszystkim należy podać:

 • imię i nazwisko zgłaszającego (lub nazwę podmiotu),
 • dane do kontaktu,
 • opis sprawy wraz z ewentualnymi załącznikami w postaci dokumentów dotyczącymi zgłoszenia.

Uwaga

Zgłoszenia niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz danych kontaktowych umożliwiających udzielenie odpowiedzi pozostawia się bez rozpatrzenia.

Czym nie może zająć się Rzecznik?

Kompetencje Rzecznika Funduszy Europejskich nie obejmują między innymi:

 1. prowadzenia postępowań administracyjnych, prokuratorskich i sądowych;
 2. prowadzenia postępowań prowadzonych przez organy administracji publicznej na podstawie stosownych przepisów prawa np. postępowania odwoławczego w rozumieniu rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej (procedura odwoławcza);
 3. rozpatrywania wniosków o udzielenie informacji publicznej;
 4. udzielania porad nt. możliwości uzyskania dofinansowania projektów.

Uwaga

Żadne wystąpienie do Rzecznika Funduszy Europejskich nie wstrzymuje toku postępowań prowadzonych przez inne organy oraz biegu terminów dotyczących tych postępowań.

Rzecznicy w poszczególnych województwach

Instytucje Zarządzające każdym regionalnym programem operacyjnym także powołały Rzeczników Funduszy Europejskich.

 Zachęcamy do odwiedzenia stron Rzeczników w poszczególnych województwach:

Przyjazne Fundusze Europejskie - zgłoś swój pomysł

Masz pomysł, jak usprawnić działanie Funduszy Europejskich w Twojej okolicy, mieście i w naszym kraju? Zależy Ci na prostszym systemie pozyskiwania środków europejskich oraz na efektywnej realizacji projektów? Chcesz przekazać sugestie jak tworzyć nowe rozwiązania bardziej przyjazne dla wnioskodawców i beneficjentów?

Zgłoś swój pomysł

Wejdź na stronę www.glosbeneficjenta.gov.pl i podziel się z nami swoim pomysłem.

 Czekamy na Twoje propozycje!