Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ruszył dialog nieformalny z KE na temat projektu FERS

14 lipca w siedzibie MFiPR odbyło się pierwsze robocze spotkanie konsultacyjne dotyczące zapisów projektu programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

Spotkanie odbyło się w formule mieszanej, część uczestników połączyła się za pomocą platformy do komunikacji zdalnej. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Departamentu EFS w MFiPR oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, którzy przedstawili swoje pierwsze spostrzeżenia i komentarze na temat upublicznionego w czerwcu projektu. Dyskusja dotyczyła układu dokumentu, zaproponowanej alokacji, instytucji zaangażowanych we wdrażanie, jak również szczegółów wsparcia w poszczególnych obszarach tematycznych.

Spotkanie jest kolejną częścią procesu konsultacji i uzgadniania treści FERS. Jedną z nich były również konsultacje społeczne, które zakończyły się 9 lipca br. W MFiPR trwa aktualnie analiza zgłoszonych w ich trakcie uwag.

FERS zakłada działania zmierzające do poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia.