Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Wiedza Edukacja Rozwój – posiedzenie Komitetu Monitorującego

28 i 29 stycznia 2020 roku odbyło się 26. posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W trakcie spotkania przyjęto między innymi założenia dla realizacji kolejnych przedsięwzięć w 2020 roku w ramach różnych osi priorytetowych programu. 

 Posiedzenie KM POWER w dniach 28-29 stycznia 2020 roku

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia podejmuje kolejne działania wspierające rozwój psychiatrii w Polsce. 90 milionów złotych z Programu Wiedza Edukacja Rozwój zostanie przeznaczonych na uruchomienie Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Dzięki temu najmłodsi pacjenci uzyskają kompleksowe wsparcie medyczne i społeczne jak najbliżej miejsca zamieszkania, bez konieczności hospitalizacji. Tego typu ośrodek działa na warszawskich Bielanach, teraz czas na kolejne miasta.

Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego PO WER została również przyjęta fiszka konkursu mającego na celu poprawę dostępności do usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Konkurs Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o wartości 40,5 miliona złotych umożliwi wsparcie ponad 800 samorządów w realizacji wymogów wynikających z przepisów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Każdy z samorządów, który zgłosi się do projektu, zyska możliwość poprawy dostępności w trzech obszarach: przegląd i usprawnienie procedur obsługi klienta, zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami oraz utworzenie funkcji koordynatora dostępności w urzędzie. Konkurs jest powiązany z pilotażem realizowanym w ramach projektu „Samorząd bez barier”, przyjętego przez KM PO WER w czerwcu 2019 roku.  

Jest to kolejna inicjatywa finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego, która realizuje założenia rządowego programu Dostępność Plus i będzie poprawiała dostępność do usług świadczonych przez urzędy administracji publicznej. 

W realizacji są już projekty Szefa Służby Cywilnej skierowane do administracji centralnej o wartości około 15 milionów złotych. Ponadto na ten rok zaplanowano kolejny konkurs dla samorządów, w którym dofinansowanie otrzymają projekty przewidujące między innymi realizację niewielkich inwestycji infrastrukturalnych, takich jak prace dostosowawcze, montaż podjazdów, implementację rozwiązań ułatwiających przemieszczanie się w budynkach, w których samorządy świadczą usługi.