Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

O Centrach Usług Społecznych w Pałacu Prezydenckim

Prezydent RP Andrzej Duda zaprosił przedstawicieli rządu na spotkanie w sprawie Centrów Usług Społecznych (CUS). Uczestnicy wymienili się informacjami na temat postępu prac nad CUS. W wydarzeniu brała udział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Udział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak w wydarzeniu

"Dostęp do usług społecznych powinien być jak najprostszy. Osoba szukająca pomocy w zakresie usług społecznych powinna ją znaleźć w jednej instytucji. By CUS rozwijały się sprawnie, potrzebne są rozmowy na linii rząd, samorządy i prezydent. Stąd dzisiejsze spotkanie, na którym rozmawialiśmy o kolejnych działaniach" – mówiła sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

W lipcu 2019 roku weszła w życie ustawa, dzięki której usługi społeczne będą realizowane przez centra usług społecznych. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest połączenie usług z wielu obszarów ważnych dla mieszkańców. Ustawa daje podstawę prawną i rozwiązania organizacyjne dla funkcjonowania centrów.

Wsparcie CUS w ramach POWER

W Programie Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 2014-2020 realizowane są rozwiązania przewidziane w ustawie. Należy do nich utworzenie Centrów Usług Społecznych.

"Na początek zaplanowano utworzenie 30 CUS, na które przeznaczyliśmy z Funduszy Europejskich 100 milionów złotych. Ze względu na duże zainteresowanie gmin rozszerzyliśmy wsparcie do 42 ośrodków, a budżet zwiększyliśmy o kolejne 30 milionów złotych" – podsumowała wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Obecnie opracowywany jest Plan Wdrażania CUS. W ramach projektów finansowane będą między innymi usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, wsparcie osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, osób w kryzysie bezdomności oraz opieka nad dziećmi do lat 3 czy aktywizacja zawodowa.

CUS w perspektywie finansowej 2021-2027

Gminy, które zdecydują się na utworzenie CUS otrzymają wsparcie finansowe, łącznie około 15 milionów złotych, z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).

Zaplanowane zostały także działania w ramach projektów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, których budżet wynosi około 115 milionów złotych. Dzięki tym działaniom gminy otrzymają wsparcie merytoryczne w tworzeniu CUS oraz szkoleniu kadr w tym zakresie. Tworzenie i rozwijanie usług dostarczanych przez CUS wesprą także programy regionalne, które są zarządzane przez marszałków.