Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

MODEL DOM – skalowanie innowacji społecznej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podpisało umowę o dofinansowanie projektu „MODEL DOM – skalowanie innowacji społecznej”.

Realizacja tego projektu umożliwi szersze wykorzystanie nowej metody pracy z rodziną dziecka chorego onkologicznie („MODEL DOM”), która została wypracowana dzięki środkom unijnym przez Fundację Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu. Kluczowym założeniem tego rozwiązania jest objęcie dziecka z chorobą nowotworową oraz jego rodziny opieką psychologiczną/psychiatryczną w domu i środowisku lokalnym.

MODEL DOM to trzy filary:

„D” - dom jako cel, czyli przygotowanie rodziny do opuszczenia przez dziecko szpitala,

„O” - opieka nad rodziną, polegająca na współpracy psychologa szpitalnego, pracującego z danym dzieckiem i z placówkami świadczącymi takie wsparcie w jego środowisku lokalnym,

„M” – moc rodziny, to etap, w którym rodzina dziecka onkologicznego wdraża przygotowane dla niej rozwiązania przy współpracy z lokalnymi specjalistami.

Chcemy wesprzeć pacjentów minimum 15 Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (I poziom referencyjny nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży) z terenu całego kraju. W ramach projektu podmioty te będą mogły otrzymać wsparcie merytoryczne (doradztwo ekspertów w dziedzinie psychoonkologii, w zakresie wdrożenia innowacji), szkoleniowe (możliwość podniesienia kwalifikacji personelu w zakresie pracy z rodziną dziecka onkologicznego) oraz finansowe (refundacja kosztów dodatkowego zatrudnienia personelu świadczącego wsparcie rodzinom z dzieckiem onkologicznym).

Na te działania przeznaczamy ponad 2 mln zł. Realizacji przedsięwzięcia podjęła się DGA S.A. – podmiot, w którym wypracowano tę innowację - w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zdrowia Dzieci i Młodzieży.