Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Komunikat w sprawie ustalenia obligatoryjnego programu szkolenia dla oceniających wnioski o dofinansowanie w Programie Wiedza Edukacja Rozwój

Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) udostępniła na Platformie Oceniających Projekty EFS (POP EFS) szkolenie „Pomoc publiczna”. 31 stycznia 2017 roku szkolenie „Pomoc publiczna” zostało włączone do obligatoryjnego programu szkoleń dla oceniających wnioski o dofinansowanie z EFS.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, po upływie 30 dni od włączenia szkolenia do obligatoryjnego programu szkoleniowego, osoby powoływane przez właściwą instytucję do Komisji Oceniającej Projekty (KOP) albo do oceny projektu pozakonkursowego będą musiały posiadać certyfikat potwierdzający realizację wskazanego tego szkolenia.

W związku z tym, od 2 marca 2017 r. do składów KOP będą powoływane wyłącznie osoby posiadające certyfikat poświadczający realizację obligatoryjnego programu szkoleniowego dla wszystkich oceniających w ramach EFS.

Program szkoleniowy realizowany jest za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS, udostępnionej pod adresem www.eksperci.efs.gov.pl.