Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Eksperci z Banku Światowego pomogą w budowie innowacyjnej strategii rozwoju przestrzennego dla Rzeszowa i okolic

Przedstawiciele Banku Światowego i województwa podkarpackiego podpisali umowę na świadczenie usług doradczych w zakresie opracowania Strategii zagospodarowania przestrzennego dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF). W wydarzeniu uczestniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

"Jednym z wyzwań, przed jakim stoi województwo podkarpackie, jest dobre planowane przestrzenne. Ma w nim pomóc strategia, która uporządkuje i zsynchronizuje planowanie przestrzenne w 13 gminach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" – mówiła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Strategia przestrzenna ROF przyczyni się do zwiększenia możliwości rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz  racjonalnego zarządzania przestrzenią.

"Przemyślane planowanie przestrzenne wpłynie na poprawę dostępności obszarów pod inwestycje, zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych i miejsc pracy. Mieszkańcy będą mieli lepszy dostęp do usług publicznych" – dodała wiceminister.

Istotnym elementem przedsięwzięcia będzie szerokie włączenie mieszkańców w proces planowania przestrzennego. Wdrożony zostanie zintegrowany system e-usług z programem do planowania przestrzennego. Dzięki niemu właściciele gruntów będą mieli dostęp do informacji na temat swoich nieruchomości, w tym planowanych inwestycji.

"Projekt województwa podkarpackiego ma charakter pilotażowy. Liczę na to, że przetestowane w nim nowe podejście do planowania przestrzennego, będzie inspiracją dla innych obszarów funkcjonalnych w Polsce" – podkreśliła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wypracowane rozwiązania, władze regionalne będą promować jako nowe podejście do polityki przestrzennej z aktywnym udziałem społeczeństwa.

Umowa z Bankiem Światowym na usługi doradcze została zawarta w ramach realizacji projektu „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Inicjatywa otrzymała dofinansowanie z unijnego programu Wiedza Edukacja Rozwój.