Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

31,6 mln zł na konkursy z zakresu innowacji społecznych i mobilności ponadnarodowej

W maju i czerwcu startują trzy konkursy otwarte w Programie Wiedza Edukacja Rozwój z zakresu innowacji społecznych i mobilności.

- Dzięki nowym rozwiązaniom, które uda się wypracować w projektach innowacyjnych osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi dostaną szansę na lepsze samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie, a rodziny, w tym w szczególności dzieci i młodzież, dotknięte problemem dziedziczenia ubóstwa, otrzymają dodatkową pomoc. W konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej osoby pracujące m.in. z „trudną” młodzieżą będą miały szansę zdobyć nowe doświadczenia i podnieść kompetencje - poinformował wiceminister rozwoju Paweł Chorąży.

- W Programie Wiedza Edukacja Rozwój na wsparcie innowacji społecznych, mobilności i współpracy ponadnarodowej przeznaczone jest blisko 3 mld zł. Trzy startujące w najbliższym czasie konkursy mają łączny budżet pond 31,6 mln zł – dodał wiceminister Chorąży.

 

 Wsparcie osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

Pierwszy z konkursów na innowacje społeczne ogłoszony 31 marca br. dotyczy wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w ich lokalnym otoczeniu. Jego celem jest wypracowanie nowoczesnych rozwiązań, dla których inspiracją mogą być najlepsze przykłady skandynawskie, kanadyjskie czy niemieckie. Najciekawsze z nich będą później testowane w ramach kolejnego konkursu. Zadaniem projektodawców jest zaproponowanie takich rozwiązań, dzięki którym osoby z niepełnosprawnością intelektualną będę lepiej przygotowane do prowadzenia niezależnego, samodzielnego życia i otoczone wsparciem środowiska lokalnego zarówno przed, jak i po ewentualnej stracie opiekuna. Kompleksowa pomoc ma zostać również zapewniona ich rodzinom i formalnym opiekunom, tak aby mogli odpowiednio przygotowywać swoich podopiecznych do samodzielności lub do dalszego funkcjonowania w środowisku lokalnym. Chodzi o to, żeby osoba z niepełnosprawnością intelektualną czuła się potrzebna i bezpieczna nie tylko w domu rodzinnym, ale również w swoim środowisku lokalnym, a dzięki odpowiedniemu wsparciu coraz lepiej funkcjonowała jako pełnoprawny członek społeczeństwa.

Szczegółowe informacje o konkursie

Walka z dziedziczonym ubóstwem

Drugi z konkursów na innowacje społeczne ogłoszony również 31 marca br. dotyczy walki z dziedziczonym ubóstwem na obszarach zdegradowanych. Celem konkursu jest stworzenie nowych rozwiązań, niosących pomoc całym rodzinom ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, a następnie ich przetestowanie i wykorzystanie w działaniach instytucji lokalnych. Projekty mają się koncentrować na problemach dziedziczenia biedy z pokolenia na pokolenie np. na terenach popegeerowskich czy w małych poprzemysłowych miasteczkach. Testowanie i wdrażanie proponowanych rozwiązań będzie rozwijane w kolejnych fazach projektu w zależności od tego, na ile zaproponowane rozwiązania będą się sprawdzały w praktyce.

Szczegółowe informacje o konkursie

Praca z młodzieżą

Konkurs dotyczący mobilności ponadnarodowej ogłoszony 5 kwietnia br. skierowany jest do osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę z młodzieżą lub osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w instytucjach zajmujących się działaniami wychowawczymi, terapeutycznym lub socjalizacyjnym. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby, które są szczególnie zaangażowane w zajęcia z „trudną” młodzieżą, a tym samym mają realny wpływ na zmianę ich postaw oraz zachowań. Celem konkursu jest stworzenie im możliwości praktycznego szkolenia poprzez udział w wizytach studyjnych, szkoleniach, praktykach i stażach w innych krajach Unii Europejskiej. Projektodawcy, uprawnieni do udziału w konkursie, zobowiązani są do pozyskania co najmniej jednego partnera z innego kraju Unii Europejskiej, który przyjmie uczestników z Polski.

Szczegółowe informacje o konkursie