Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

250 mln zł z POWER na pomoc dla placówek opieki całodobowej

Dofinansowanie wynagrodzeń przez 4 miesiące i zakup środków ochrony osobistej od 1 maja do końca tego roku – takie wydatki zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów i DPSów zostaną sfinansowane z programu Wiedza, Edukacja Rozwój (PO WER). Zgodę na przeznaczenie funduszy unijnych na ten cel i na realizację projektu przez Narodowy Fundusz Zdrowia wydała w piątek minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. To kolejny element Funduszowego Pakietu Antywirusowego.

Pieniądze trafią na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek i innych członków personelu medycznego, którzy ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażania, musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia. W placówkach zostanie wprowadzony bezpieczny system pracy, a kiedy to konieczne, kadra otrzyma również możliwość noclegu poza miejscem zamieszkania, aby chronić najbliższych przez zarażeniem. Placówki będą mogły również zakupić środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne.

"Uruchomione środki uwzględniają specyfikę zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów. Dofinansowanie umożliwi wdrożenie systemu pracy ograniczonego wyłącznie do jednego podmiotu i zrekompensuje pomagającym utratę dochodu z innych miejsc pracy. Pozwoli to zapobiegać transmisji koronawirusa i w znaczącym stopniu ograniczy możliwość zakażenia się pacjentów. Nadzwyczajne rozwiązania w ramach Funduszowego Pakietu Antywirusowego obejmą także zapewnienie bezpieczeństwa personelowi. Sfinansują zakup środków do dezynfekcji i środków ochrony" – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

 Fundusze Europejskie dofinansują pomoc udzielaną od 1 maja do końca tego roku. Na dodatki do wynagrodzeń w placówkach całodobowych udzielających świadczeń w trybie stacjonarnym przeznaczone jest prawie 230 mln zł. Zakup środków ochrony dla personelu i pacjentów oraz mieszkańców domów pomocy społecznej (DPS) planowane jest ponad 20 mln zł.