Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Opis projektu

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie i przetestowanie modeli wsparcia edukacyjnego dla osób dorosłych z niskim poziomem umiejętności podstawowych.

 • Wsparcie edukacyjne oparte jest na trzech krokach:
 • indywidualna diagnoza kompetencji;
 • wsparcie edukacyjne dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestnika;
 • walidacja efektów uczenia się.

Projekt jest realizowany w formule grantowej. Grantobiorcami mogą być m.in.: centra kształcenia ustawicznego, biblioteki , centra poradnictwa i doradztwa zawodowego, uniwersytety ludowe, uniwersytety otwarte, uniwersytety trzeciego wieku, ośrodki pomocy społecznej, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia i fundacje. O grant mogą ubiegać się także inne podmioty zaangażowane we wspieranie osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.

Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie projektu.

Galeria

 • 1.	Organizatorzy konferencji „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”

  1. Organizatorzy konferencji „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”

 • 2.	Konferencja nt. projektu – widok na salę i uczestników

  2. Konferencja nt. projektu – widok na salę i uczestników

 • Uczestniczka konferencji

  Uczestniczka konferencji

Informacje Szczegółowe

Beneficjent

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Fundusz

Europejski Fundusz Społeczny

Całkowita wartość projektu

30 mln zł

Wkład UE

28,3 mln zł