Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie informacyjne w Poznaniu "Fundusze Europejskie dla gmin"

Informacje o spotkaniu

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną informacje na temat pozyskiwania środków na rozwój gmin. W pierwszej części omówione zostanie działanie 3.1 Programu Polska Cyfrowa - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. W ramach tego działania gminy mogą uzyskać granty na przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dla mieszkańców oraz na zakup sprzętu komputerowego dla szkoły w gminie.

W drugiej części spotkania przedstawione zostanie działanie 2.19 Programu Wiedza Edukacja Rozwój - Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, projekt pt. „Liderzy konsultacji społecznych”. Działanie dotyczy przekazywania grantów gminom na przeprowadzenie konsultacji społecznych z zagospodarowania przestrzennego.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 20 sierpnia 2019 r. od 12:00 do 14:00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, w sali posiedzeń nr 1 na parterze. Aby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o wypełnienie formularza on-line.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Dla kogo

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, a także pozostałe osoby zainteresowane tematyką spotkania.

Program spotkania

  • 11:50-12:00 Rejestracja uczestników.
  • 12:00-12:10 Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich– Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu.
  • 12:10-13:00 Przedstawienie Fundacji Promocji Gmin Polskich i założeń konkursowych projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego – Fundacja Promocji Gmin Polskich.
  • 12:00-12:10 Przerwa.
  • 13:10-14:00 Liderzy konsultacji społecznych – omówienie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020– Fundacja Promocji Gmin Polskich.
  • Po 14:00 Konsultacje indywidualne.

 

Organizatorzy spotkania

Fundacja Promocji Gmin Polskich

ul. Jaworzyńska 7/3, 00-634 Warszawa
tel. 22 697 52 99
e-mail fpgp@fpgp.eu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
tel. 61 626 61 90/92/93, 61 626 72 46
e-mail info.wrpo@wielkopolskie.pl