Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie informacyjne w Nowym Tomyślu o Funduszach Europejskich na szkolenia

Informacje o spotkaniu

UWAGA! Spotkanie zostało odwołane z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń. Szczegółowych informacji udziela organizator.

Jesteś osobą, która chciałaby wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach językowych? Jesteś przedsiębiorcą, który szuka środków na wyszkolenie swoich pracowników? A może chcesz podnieść swoje kwalifikacje, aby móc powrócić na rynek pracy? Przyjdź na spotkanie informacyjne w Nowym Tomyślu i znajdź projekt dla siebie. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Wsparcie w ramach Funduszy Europejskich na podniesienie kwalifikacji i szkolenia dla pracowników”.

Spotkanie odbędzie się w środę 6 lutego 2019 r. od 9:00 do 11.00 w sali Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33, budynek B, sala szkoleniowa nr 11.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego (DOC 192 KB) i odesłanie go na adres infoUE-nowytomysl@warp.org.pl. Zgłoszenia przyjmowane będą do 4 lutego 2019 r. do 12:00. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na wskazany przy rejestracji e-mail do 4 lutego 2019 r. do 15:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do osób chcących podnieść swoje kwalifikacje oraz pracodawców poszukujący środków na szkolenia dla pracowników.

Program spotkania

8:50-9:00 Rejestracja uczestników.

9:00-10:00 PODNIESIENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH - Wielkopolski Regionalny Program na lata 2014-2020:

  • Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez Publiczną Służbę Zatrudnienia;
  • Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa;
  • Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

  • Działanie 1.1/1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy;
  • Działanie 1.3. Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.

10:00-10:15 Przerwa.

10:15-10:50 PODNIESIENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW - Wielkopolski Regionalny Program na lata 2014-2020:

  • Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych: Baza Usług Rozwojowych, projekty typu outplacementowego.

SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE DLA OSÓB DOROSŁYCH - Wielkopolski Regionalny Program na lata 2014-2020

  • Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie

10:50-11:00 Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Po zakończonym spotkaniu informacyjnym będzie istniała możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych.

 

Organizator spotkania

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu
przy Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Poznańska 33, pok. nr 15, 16 budynek C
64-300 Nowy Tomyśl
tel. 61 65 06 371, 61 65 06 372
e-mail infoUE-nowytomysl@warp.org.pl