Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców dotacji HUMAN SMART CITIES

Informacje o spotkaniu

Instytucja Zarządzająca Programu Wiedza Edukacja Rozwój (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju) w dniu 9 listopada 2017 r. ogłosiła konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-002/17 na mobilność ponadnarodową przedstawicieli miast wyłonionych w konkursie dotacji HUMAN SMART CITIES. Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 11 do 18 grudnia (szczegóły zostały określone w regulaminie konkursu).

Zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o dofinansowanie w tym konkursie, które odbędzie się 6 grudnia o godz. 9.00 w Ministerstwie Rozwoju (wejście od ulicy Wspólnej 2/4), w sali 1107.
Formularz zgłoszeniowy (DOC 823 KB) na spotkanie proszę przesyłać na adres e-mail konkursponadnarodowy@mr.gov.pl

Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona w związku z czym uprzejmie prosimy o wcześniejszą rezerwację. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia udziału w warsztatach liczby osób z jednej instytucji, gdyby okazało się, że liczba chętnych przekracza liczbę dostępnych miejsc. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie konkursu.

Dla kogo

Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków w konkursie. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane m.in. przez organizacje pozarządowe, partnerów społecznych, przedsiębiorstwa, uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Program spotkania

Spotkanie będzie poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o dofinansowanie w konkursie.