Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.15

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, Wiedza Edukacja Rozwój

AKTUALNY data naboru wniosków od 30.06.2018 do 31.08.2018

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wyniki naboru 30.11.2018

Lista wniosków skierowanych do negocjacji I RUNDA

https://efs.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/Lista_wnioskow_skierowanych_do_negocjacji_I_runda.pdf

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej RUNDA I  (PDF 605 KB)

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów RUNDA I (PDF 313 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2018

Miejsce składania wniosków

W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/18

Sposób składania wniosków

W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/18

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty publiczne będące: • organami prowadzącymi publiczną lub niepubliczną szkołę z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzącą kształcenie w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub

• publiczną/niepubliczną uczelnia prowadzącą kształcenie na kierunkach studiów o profilu praktycznym odpowiadających zawodom z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, które prowadzą lub planują uruchomić w roku szkolnym/akademickim 2019/2020 kształcenie na kierunkach właściwych dla danej grupy branżowej, a w przypadku gdy dana grupa branżowa składa się z części - na kierunkach właściwych dla każdej z części danej grupy branżowej, której dotyczy projekt.

Projekty realizowane są w partnerstwie organu prowadzącego publiczną/niepubliczną szkołę prowadzącą kształcenie w zawodach z publiczną/niepubliczną uczelnią akademicką lub zawodową.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi (Współpraca szkół)

Informacja dotycząca składania wniosków w II rundzie konkursu – lista dostępnych grup branżowych

Kryteria wyboru projektów

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załączniki do regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

27 621 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (o charakterze wdrożeniowym), jest dostępny pod adresem https://sowa.efs.gov.pl/Wzory-dokumentow

Wzór umowy o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana została w Regulaminie konkursu (PDF 1 MB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi cz.1 (PDF 707 KB)

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/18 pn. Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi.

Spotkanie odbędzie się 4 lipca 2018 r. (środa) o godzinie 11.00 w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25, sala nr 305, III piętro.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy do 3 lipca 2018 r. (wtorek) do godziny 14.00 na adres konkurs.wspolpracaszkol@men.gov.pl.

Program spotkania informacyjnego (PDF 144 KB)

Linki

www.efs.men.gov.pl