Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Pierwsze w Polsce kapitałowe inwestycje społeczne dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego dokonano pierwszych w Polsce innowacyjnych inwestycji o charakterze społecznym (inwestycje typu Social Venture Capital - SVC). Organizacjom pozarządowym i przedsiębiorstwom społecznym udostępniono znane z rynku kapitałowego instrumenty w postaci venture capital i im pochodne. Sektor ekonomii społecznej nie korzystał dotychczas z takiej formy finansowania. Celem takiego finansowania ekonomii społecznej jest realizacja działań, które generują duży i pozytywny wpływ społeczny.

Inwestycje zostały przeprowadzone w dwóch przedsiębiorstwach społecznych.

Inwestycja w Larigo Group, spółce non-profit zajmującej się przemysłowym niszczeniem dokumentów i elektronicznych nośników danych pozwoli na uruchomienie w Polsce czterech nowych punktów niszczenia. Efektem społecznym inwestycji, szczególnie istotnym w inwestycjach typu SVC, będzie m.in. zwiększenie zatrudnienia o 20 osób z niepełnosprawnościami.

Druga inwestycja została przeprowadzona w Stowarzyszeniu Klinika Jeździecka zajmującym się m.in. hipoterapią dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki inwestycji zostanie wybudowana kryta hala umożliwiająca całoroczną działalność. W efekcie dwukrotnie zwiększy się liczba osób z niepełnosprawnościami regularnie korzystających z rehabilitacji (hipoterapii).

Inwestycje zostały dokonane ze środków Funduszu Kapitałowych Inwestycji Społecznych współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Fundusz jest zarządzany przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. Łącznie na realizację tego typu inwestycji do połowy 2023 r. zaplanowano kwotę 11,4 mln zł. Podpisanie kolejnych umów na inwestycje planowane jest w pierwszym kwartale 2020 r.