Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Informacja o anulowaniu konkursu na skalowanie innowacji społecznej "Nowy model funkcjonowania hospicjum domowego na terenach wiejskich" w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

18 września 2020 r. Instytucja Zarządzająca PO WER anulowała konkurs o numerze POWR.04.01.00-IZ.00-00-029/20 na skalowanie innowacji społecznej "Nowy model funkcjonowania hospicjum domowego na terenach wiejskich", ogłoszony 3 lipca 2020 r.

Decyzja o anulowaniu konkursu jest podyktowana koniecznością przeprowadzenia szerszej analizy zgodności projektowanego rozwiązania z planowanymi działaniami w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych, w tym także w kontekście trwałości rozwiązań po ustaniu dofinansowania ze środków UE.

Możliwość anulowania konkursu została przewidziana w rozdziale III regulaminu wskazanego wyżej konkursu.