Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiany w dokumentacji konkursu dotyczącego wsparcia osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku informuje, że wprowadzono zmiany w dokumentacji konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18 w zakresie poddziałania Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, który ogłoszono 26 stycznia 2018 r. Konkurs jest finansowany ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Zmiany są ogólne i nie powinny mieć wpływu na przygotowywany przez wnioskodawców wniosek/projekt. Zmiana również dotyczy załącznika nr 11 Regulaminu konkursu.

Zobacz wykaz zmian do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18.

Zobacz relację ze spotkań informacyjnych dotyczących ogłoszonego konkursu.

Zobacz zmieniony Regulamin konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18.