Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zatwierdzona 27 wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Informujemy, że 20 maja 2022 r. wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zatwierdziła 27. wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój, a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.

Aktualizacja dokumentu miała charakter techniczny. W porównaniu z wersją 26, zmianie uległa wyłącznie tabela III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR). Korekty wymagała wartość wskazana w działaniu nr 2.10 w kolumnie „budżet państwa” (było: 22 173 660 EUR, a powinno być: 22 173 177 EUR). Ta korekta miała wpływ również na wartość finansowania ogółem w wierszu „Razem PO WER” (było: 5 533 628 570 EUR, powinno być: 5 533 628 088 EUR).

Aktualna wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój.