Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zapytaj o Fundusze Europejskie

Skorzystaj z bezpłatnych informacji o Funduszach Europejskich

Masz ciekawy pomysł i szukasz dofinansowania? Korzystasz z funduszy i potrzebujesz wparcia w realizacji projektu? Sięgnij po sprawdzone i bezpłatne informacje na portalu www.FunduszeEuropejskie.gov.pl lub zapytaj o nie specjalistę w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. Każdy może tu znaleźć i otrzymać informacje na ten temat możliwości pozyskania środków unijnych (dotacji lub pożyczki), a także wskazówki na temat możliwości wsparcia rozwoju zawodowego.

Portal Funduszy Europejskich

Portal www.FunduszeEuropejskie.gov.pl oferuje aktualne i kompleksowe informacje. Dzięki intuicyjnej obsłudze łatwo i szybko znajdziesz tu przydatne materiały, na przykład:

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

W całej Polsce działa ponad 70 Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), w których wykwalifikowani specjaliści  udzielają kompleksowych informacji  o możliwościach uzyskania dofinansowania.

Odwiedzając Punkty Informacyjne, możesz:

  • uzyskać pomoc w ustaleniu, czy Twój pomysł ma szansę na wsparcie z Funduszy Europejskich,
  • poznać warunki, kryteria i procedury przyznania dofinansowania,
  • skorzystać z konsultacji w trakcie przygotowywania wniosku oraz podczas realizacji projektu,
  • uzyskać informacje na temat rozliczania  projektów dofinansowanych z FE.

Z konsultacji możesz skorzystać osobiście, wysłać pytanie mailowo lub zadzwonić. Ponadto organizowane są Mobilne Punkty Informacyjne (MPI), czyli specjalne wyjazdowe dyżury konsultantów w mniejszych miejscowościach, w których nie ma siedziby PIFE. Wiadomości o prowadzonych w poszczególnych województwach Mobilnych Punktach Informacyjnych są publikowane w zakładce Szkolenia i konferencje na Portalu Funduszy Europejskich. PIFE organizują również szkolenia i spotkania informacyjne.

Dane kontaktowe poszczególnych Punktów dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich w zakładce Punkty informacyjne.

Zapytaj o Fundusze Europejskie

Portal Funduszy Europejskich oraz Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich dostarczają potencjalnym beneficjentom oraz uczestnikom projektów informacji niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie.  Ministerstwo Rozwoju od 24 października 2016 r. rozpoczęło kolejną odsłoną kampanii „Zapytaj o Fundusze Europejskie”. Jej celem jest wypromowanie Portalu i Punktów wśród wszystkich osób i instytucji, które mogą być zainteresowane pozyskaniem środków z Funduszy Europejskich. Kampania przedstawia także możliwości unijnego wsparcia dla przedsiębiorców, osób młodych, osób z niepełnosprawnością oraz potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich.

Kampania będzie realizowana głównie w radio. Sześć spotów będzie emitowanych na antenach ogólnopolskich i regionalnych stacji radiowych od 24 października do 18 grudnia 2016 r., w tym:

  • 2 spoty dla przedsiębiorców, które mają podnieść świadomość opinii publicznej na temat możliwości skorzystania z bezpłatnych źródeł informacji na temat Funduszy Europejskich,
  • 2 spoty dla młodych, które mają poinformować młodych z grupy NEET na temat działań przewidzianych dla nich, przede wszystkim w Programie Wiedza Edukacja Rozwój,
  • od 21 listopada emitowane będą spoty dla osób z niepełnosprawnością oraz beneficjentów FE, które mają uświadomić beneficjentów nt. konieczności realizacji projektów bez barier, a także zachęcić osoby z niepełnosprawnością do korzystania z Funduszy Europejskich.

Całkowity koszt kampanii radiowej wynosi 1 100 419,50 zł brutto, w tym:

  • koszty produkcji: 55 350 zł brutto,
  • koszty emisji spotów: 1 045 069,50 zł brutto.

Kampania realizowana będzie również w Internecie (za pośrednictwem reklam na serwisie Facebook, w wyszukiwarce Google oraz na serwisie YouTube). Kreacje reklamowe stworzone zostały z myślą o przedsiębiorcach, osobach młodych oraz osobach z niepełnosprawnością i odsyłać będą użytkowników do treści, które w przystępny sposób tłumaczą jak każda z tych grup może sięgać i korzystać z Funduszy Europejskich. Kampania będzie również wsparta działaniami edukacyjnymi i informacyjnymi prowadzonymi na profilu Funduszy Europejskich w serwisie Facebook.

Rozpoczynająca się kampania jest jednym z działań informacyjnych i promocyjnych, do których państwa członkowskie UE zostały zobowiązane zapisami prawa wspólnotowego.