Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zapraszamy do konsultacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Projektowana zmiana dotyczy części Wytycznych mającej zastosowanie wyłącznie do projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zmiana dotyczy wzmocnienia procesów weryfikacji kwalifikowalności uczestników (ale tylko w odniesieniu do osób bezrobotnych i biernych zawodowo) poprzez jej potwierdzanie w oparciu o oficjalne dokumenty urzędowe.

Uwagi do wprowadzonych zmian należy zgłaszać do 18 listopada br. wyłącznie na formularzu (XLS 39 KB) na adres e-mail: igor.kamienski@mfipr.gov.pl.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami:

Projekt zmienianych Wytycznych jest także dostępny w zakładce Prawo i dokumenty.