Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rozwój kadr dla sektora motoryzacyjnego z POWER-em

Ministerstwo Rozwoju ogłasza konkurs, w którym w ramach innowacji społecznych przetestowane zostaną tzw. „krótkie cykle kształcenia” na uczelniach, 1-2 letnich. Ich celem będzie praktyczne przygotowanie uczestników projektu do wykonywania zawodu w przemyśle motoryzacyjnym. Z Programu Wiedza Edukacja Rozwój na ten cel przeznaczone zostanie 20 mln złotych.  

"- Celem kształcenia jest dostarczanie do przemysłu automotive wykwalifikowanych specjalistów, przy jednoczesnym przetestowaniu nowej formy zdobywania kompetencji, jakim jest nauka na 5. poziomie Polskich Ram Kwalifikacji (PRK). W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty składane przez uczelnie wyższe prowadzące kształcenie na kierunkach istotnych z punktu widzenia rozwoju przemysłu motoryzacyjnego – mówi wiceminister rozwoju Paweł Chorąży".

Obecnie w Polsce szkoły wyższe nie przyznają kwalifikacji na poziomie 5. Stanowi on pomost pomiędzy kształceniem zawodowym na poziomach odpowiadających edukacji średniej (świadectwo maturalne), a szkolnictwem wyższym (dyplom licencjata i inżyniera). Ponadto, odgrywa istotną rolę w kontekście poszukiwania zatrudnienia, ponieważ stanowi połączenie zorientowania na rynek pracy z możliwością kontynuowania kształcenia w ramach szkolnictwa wyższego. Kształcenie w ramach 5. poziomu odbywa się we współpracy ze środowiskiem pracodawców (kształcenie dualne) i umożliwia zdobycie praktycznych kompetencji i umiejętności, które odpowiadają zapotrzebowaniu lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie trwał od 15 września do 15 października 2017 roku i będzie prowadzony elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).  

Z ogłoszeniem można się zapoznać na stronie naboru.

MR udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: konkurs.makro@mr.gov.pl oraz pod numerem telefonu: 22 273 79 96.