Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wsparcie dla nowych rozwiązań w obszarze kształcenia zawodowego!

Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) wybrała do dofinansowania projekt pozakonkursowy pt.: "Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne PO WER, który realizowany będzie przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w okresie 2017-2020 z budżetem w wysokości blisko 18 mln zł.

Projekt jest efektem inicjatywy Komisji Europejskiej "Lagging Regions" wdrażanej przez Bank Światowy. Województwo świętokrzyskie zostało wybrane jako jeden z dwóch regionów w Polsce, w którym inicjatywa jest realizowana.  W jej ramach eksperci Banku Światowego dokonali m.in. analizy głównych barier i ograniczeń dla upowszechnienia kształcenia w miejscu pracy w Polsce.

Celem projektu wspieranego w ramach PO WER jest przetestowanie kilku modeli kształcenia praktycznego w miejscu pracy i opracowanie rozwiązania, które będzie promowane, jako rekomendowane do wdrożenia w innych regionach. Kluczowym, innowacyjnym aspektem projektu, będzie zwiększenie częstości, długości i jakości kształcenia w miejscu pracy, jako integralnego elementu formalnego kształcenia zawodowego. Zostanie to osiągnięte poprzez zorganizowanie większej części zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach w ramach godzin przewidzianych w podstawie programowej. Modernizacja kształcenia zawodowego odbędzie się poprzez ścisłą współpracę z otoczeniem, w tym z pracodawcami.