Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Więcej środków na nieoprocentowane pożyczki na kształcenie!

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przeznaczy dodatkowe 5 mln na finansowanie kształcenia osób dorosłych w ramach projektu „Pożyczki na kształcenie”.

Dzięki udziałowi w projekcie można sfinansować dowolny kurs, szkolenie lub studia podyplomowe oraz uzyskać do 25% umorzenia. Pożyczki dostępne są zarówno dla osób pracujących, jak i dla osób samozatrudnionych oraz niepracujących. Nie ma żadnych dodatkowych warunków, np. związanych z miejscem zamieszkania, statusem na rynku pracy, wiekiem czy płcią. Pożyczki są nieoprocentowane i nie wiążą się z dodatkowymi prowizjami czy opłatami za przyznanie pożyczki.

Do tej pory udzielono pożyczek dla około 2000 osób na kwotę ponad 22 mln złotych.

Projekt jest realizowany w ramach działania 4.1 Innowacje społeczne, Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie www.inwestujwrozwoj.pl