Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Uczelnie dostępne coraz bardziej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeprowadziło już dwie edycje konkursu „Uczelnia dostępna”, który daje olbrzymią szansę dla wielu uczelni w kraju na dostosowanie się do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Łącznie podpisano już 121 umów, a kwota dofinansowania w obu naborach w podpisanych już umowach wynosi 455 mln zł. Dostępne uczelnie stanowią jeden z celów Programu „Dostępność Plus”.

zdjęcie pokazujące korytarz w stronę dziekanatu z podjazdem dla wózków inwalidzkich

Celem konkursów jest likwidowanie barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. Dzięki środkom uzyskanym przez uczelnie możliwe będzie wprowadzenie zmian organizacyjnych oraz podniesienie świadomości i kompetencji kadry uczelni w zakresie potrzeb osób z niepełnoprawnościami. To z kolei będzie miało wpływ na zwiększenie dostępności oferty edukacyjnej kierowanej do tych osób .

W ramach projektów będą realizowane działania prowadzące do zapewnienia przez uczelnie dostępności komunikacyjnej i architektonicznej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, modyfikacji programów oraz procedur kształcenia.

Przy realizacji projektów uczelnie będą współpracowały z organizacjami pozarządowymi, podmiotami działającymi na rzecz likwidacji barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym lub osobami z niepełnosprawnościami zajmującymi się aktywnie tematyką dostępności.

Konkurs jest finansowany z Funduszy Europejskich - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).