Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Trening samodzielności w mieszkaniu wspomaganym

Urząd Miasta w Kołobrzegu rozwija usługę dla mieszkańców miasta z autyzmem i zespołem Aspergera w zakresie treningu samodzielności w mieszkaniu wspomaganym.

Założeniem wsparcia jest przygotowanie osób pełnoletnich, przebywających w mieszkaniu wspomaganym, do prowadzenia samodzielnego życia lub zapewnienie pomocy w prowadzeniu samodzielnego życia. Trening prowadzony jest przy asyście trenerów i asystentów osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs ofert dotyczy kontynuacji projektu pod nazwą „Model standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera”. Opracowany został w ramach projektu pn. Azymut – Samodzielność.

Nabór wniosków trwa od 10 do 30 maja 2022 roku. Łączny budżet dotacji to 70 000 zł. O dofinansowanie może ubiegać się organizacja pożytku publicznego.

Więcej informacji oraz dokumentacja naboru dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg.

Projekt jest finansowany ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój.