Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Tematy dostępnościowe na Komitecie Monitorującym POWER

16 marca 2021 roku odbyło się 30. posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wśród wielu tematów, poruszane były także te związane z działaniami na rzecz dostępności.

Prawie 85 milionów złotych zostanie przeznaczonych na poprawę dostępności samorządów i świadczonych przez nie usług dla osób ze szczególnymi potrzebami. W projekcie pozakonkursowym PFRON granty na ten cel otrzyma 620 samorządów. 

Komitet monitorujący zatwierdził też kontynuację działań na rzecz poprawy dostępności szkolnictwa wyższego. Do przeprowadzonych już dwóch edycji konkursu „Uczelnia dostępna”, w związku z bardzo dużym zainteresowaniem, dołączy trzecia edycja. Wsparcie otrzyma kolejnych 20 uczelni, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia na poprawę dostępności.

Dostępność to nie tylko dostosowywanie już istniejących budynków, instytucji, usług i produktów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale również, a może przede wszystkim, takie ich planowanie, by od początku służyły wszystkim. Do tego potrzeba odpowiednio wykształconych specjalistów, świadomych zróżnicowanych potrzeb użytkowników. Dlatego 20 milionów złotych przeznaczone zostanie na konkurs w temacie podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadr uczelni w zakresie projektowania uniwersalnego. Już w trakcie projektu nauczyciele akademiccy wykorzystają zdobyte kompetencje w praktyce, w ramach zajęć prowadzonych ze studentami.