Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Projekty wybrane do dofinansowania w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17 dotyczącym sieci współpracy

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej oraz negocjacji projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17, w tym po uwzględnieniu procedury odwoławczej, Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich - publikuje listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną i tym samym zostały wybrane do dofinansowania w ramach ww. konkursu.  

Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs publikuje listę prezentującą skład Komisji Oceny Projektów w konkursie nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17.

Zapoznaj się z dokumentami