Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej na zagraniczne programy kształcenia dla kadry zarządzającej w administracji publicznej wybrany do dofinansowania!

17 maja 2017 r. wynikiem pozytywnym zakończył się proces oceny wniosku o dofinansowanie złożonego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej (KSAP) w naborze dla Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej PO WER. Projekt został wybrany w procedurze pozakonkursowej.

Projekt "Argo-Top Public Executive, zagraniczne programy kształcenia dla kadry zarządzającej w administracji publicznej – pilotaż" – realizowany będzie od 1 maja 2017 r do 31 marca 2018 r. Wartość projektu wynosi 3 932 784,02 zł (kwota dofinansowania).

Projekt zakłada wzmocnienie u wybranych przedstawicieli kadry zarządzającej administracji publicznej kluczowych kompetencji na rzecz wprowadzania najlepszych praktyk w zakresie zarządzania sprawami publicznymi poprzez opracowanie i wdrożenie pilotażowego programu kształcenia (w formule Master of Public Administration). Program obejmuje 5 dwudniowych zjazdów w Warszawie oraz 2 zjazdy u partnera zagranicznego (5 i 3 dni). Podczas programu kształcenia nacisk położony będzie na rozwijanie kompetencji przywódczych, komunikacyjnych i zarządczych. Mobilność zagraniczna umożliwi uczestnikom wykorzystanie zasobów eksperckich, naukowych oraz szczególnych form i metod kształcenia wypracowanych przez instytucję partnerską, dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb grupy.