Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Powstanie ośrodek kształcenia lekarzy z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik symulacji endoskopii medycznej

Centrum Projektów Europejskich (CPE) oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) podpisały umowę o dofinansowanie projektu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy. Wartość projektu to prawie 30 mln złotych, z czego ok. 29 mln zł to fundusze Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). W wydarzeniu uczestniczył wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Podpisanie umowy

W ramach projektu powstanie Centrum Symulacji Endoskopowej. Projekt umożliwi wprowadzenie do szkolenia specjalizacyjnego lekarzy, praktycznych zajęć z wykorzystaniem symulatorów medycznych. W przypadku projektu CMKP będą to lekarze kształcący się m.in. w dziedzinie onkologii klinicznej, chirurgii onkologicznej, geriatrii, ortopedii i traumatologii, reumatologii czy medycyny rodzinnej.

Ważnym elementem tego projektu jest jego ponadnarodowy charakter. Partnerami będą europejskie ośrodki naukowo-dydaktyczne wiodące w zakresie projektowania rozwiązań edukacyjnych dotyczących symulacji medycznej w dziedzinie endoskopii, zlokalizowane w Niemczech, Włoszech, Danii, Austrii, Czechach.

"CMKP, który jest przykładem rzeczywistej współpracy pomiędzy państwami UE, a nie tylko transferu rozwiązań z innych krajów Unii. Jego realizacja przyczyni się do podniesienia jakości leczenia pacjentów w Polsce dzięki wprowadzeniu i wykorzystaniu najnowocześniejszych standardów funkcjonujących już w Europie" - podkreślił wiceminister Jerzy Kwieciński.