Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER pomaga pokonywać bariery edukacyjne

Komitet Monitorujący program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) zaakceptował propozycję Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) organizacji nowego konkursu. Dzięki niemu będzie więcej szkoleń i doradztwa dla kadry edukacji włączającej.

Celem edukacji włączającej jest zapewnienie wszystkim uczniom wysokiej jakości kształcenia. Obejmuje ona uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci z niepełnosprawnościami.

W nowym konkursie zostanie wyłonionych 16 projektów, po jednym w każdym województwie. Szkolenia obejmą w sumie ponad 28 tys. osób, w tym nauczycieli i przedstawicieli kadry kierowniczej przedszkoli, szkół podstawowych, liceów, techników i szkół branżowych. W szkoleniach wezmą także udział pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzialnych za edukację oraz placówek doskonalenia nauczycieli i kuratoriów oświaty. Pula konkursu to 53 mln zł. Nabór wniosków planowany jest na marzec 2021 r.

Od wybuchu pandemii COVID – 19, środki Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) pomagają walczyć z jej skutkami, między innymi w zakresie wsparcia edukacji zdalnej. Podczas posiedzenia KM, Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło informację o postępach realizacji tych przedsięwzięć. Zaprezentowany został rozwój funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, tworzenie e-materiałów do kształcenia ogólnego i zawodowego oraz wsparcie nauczycieli w rozwijaniu umiejętności cyfrowych.

Dzięki wsparciu środków z EFS poprawia się sytuacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami. Dofinansowanie EFS pomaga również w opracowaniu nowych rozwiązań, promujących edukację włączającą, rozumianą jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich uczniów. Działania te realizują cele rządowego programu Dostępność Plus.

XXIX posiedzenie Komitetu Monitorującego program Wiedza Edukacja Rozwój odbyło się w formule online 24-25 listopada 2020 r.