Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 15 listopada 2020 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 75 320 inwestycji o łącznej wartości 499,7 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 15 listopada 2020 roku złożono 162 447 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 817,4 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 506,7 mld zł, tj. 148,9 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 15 listopada 2020 roku podpisano z beneficjentami 75 320 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 499,7 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 303,6 mld zł, czyli 89,2 procent całej puli.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 241,4 mld zł, w tym dofinansowanie UE 160,3 mld zł, co stanowi 47,1 procent alokacji.