Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 13 czerwca 2021 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 91 337 inwestycji o łącznej wartości około 527,6 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 13 czerwca 2021 roku złożono 180 475 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 867,7 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 537,7 mld zł, tj. 154,7 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 13 czerwca 2021 roku podpisano z beneficjentami 91 337 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 527,6 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 321,1 mld zł, czyli 92,4 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 295,7 mld zł, w tym dofinansowanie UE 194,9 mld zł, co stanowi 56,1 procent alokacji.