Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 12 marca 2023 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 102 186 inwestycji o łącznej wartości 584,6 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 12 marca 2023 roku złożono 199 121 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 928,0 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 577,0 mld zł, tj. 163,4 procent alokacji funduszy UE na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 12 marca 2023 roku podpisano z beneficjentami 102 186 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 584,6 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 349,6 mld zł, czyli 99,0 procent alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 434,7 mld zł, w tym dofinansowanie UE 280,0 mld zł, co stanowi 79,3 procent alokacji.