Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Podsumowanie doświadczeń pierwszej w Polsce sieci Franczyzy Społecznej

Znaczenie ekonomii społecznej w Polsce cały czas rośnie. Jej rozwój wspierają Fundusze Europejskiej, które pozwalają na testowanie i wypracowywanie nowych rozwiązań w tym sektorze, czego doskonałym przykładem jest omawiany dziś polski model franczyzy społecznej – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak na seminarium w Łodzi, 23 września 2021 r.

Uczestnicy spotkania wraz z wiceminister Małgorzatą Jarosińską - Jedynak

"Zdaniem wiceminister dyskutowany model franczyzy społecznej to pierwsza w naszym kraju próba „uspołecznienia” powszechnie działającej w biznesie formy współpracy m.in. tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Korzystając z doświadczeń Spółdzielni Socjalnej Dalba w Gdańsku powstały kolejne inicjatywy, dające pracę osobom z niepełnosprawnościami i chorującym psychiczne" – wyjaśniła wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Fundusze Europejskie wspierają przedsiębiorstwa społeczne, które łączą działalność ekonomiczną z zatrudnianiem osób, które znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

"Tylko w tej perspektywie finansowej udało się stworzyć, dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu ponad 11,5 tysiąca nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, co pokazuje jak prężnie ten sektor się rozwija" – podkreśliła wiceminister Jarosińska-Jedynak.

W bieżącej perspektywie finansowej przeznaczamy ponad 1,4 mld zł na wsparcie ekonomii społecznej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i 16 programów regionalnych (RPO). Stanowi to ponad dwukrotność puli dostępnej w perspektywie 2007-2013.

"Nowa perspektywa na lata 2021-2027, którą obecnie programujemy w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, będzie kolejnym ważnym etapem rozwoju ekonomii społecznej przy udziale środków europejskich" – dodała wiceminister.

Projekt „Model usługi asystenta osoby niepełnosprawnej i chorującej psychicznie w lokalu gastronomicznym” o wartości prawie 2 milionów złotych jest realizowany przez Spółdzielnie Socjalną Dalba z Pucka. Partnerem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z UE w wysokości ponad 1,6 mln zł.

Celem projektu jest  dostosowanie idei franczyzy, jako modelu działalności biznesowej, do specyficznych warunków funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Stworzono i wdrożono system franczyzy społecznej opartej na modelu pubu spółdzielczego, zatrudniającego osoby z niepełnosprawnościami i chorujące psychicznie. Zgodnie z założeniami, sieć miała składać się z 5 podmiotów (1 franczyzodawca i 4 franczyzobiorców) z terenu dwóch województw. Pub, na którym zbudowano model, prowadzony jest przez Spółdzielnie Socjalną Dalba w Gdańsku. Puby franczyzowe powstały w Łodzi, Rybniku, Rzeszowie i Toruniu. Unikalnym elementem polskiego modelu franczyzowego, wdrożonego w ramach projektu, jest oparcie działania sieci o fundusz franczyzowy (dokapitalizowany z PO WER). Fundusz jest zasilany wpłatami franczyzobiorców i wspólnie zarządzany przez wszystkie podmioty w sieci oraz przeznaczany na dalsze wzmacnianie sieci.