Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

O wyzwaniach rynku pracy na konferencji „Kruchość i antykruchość polskich przedsiębiorstw – perspektywa BKL”

Czy przedsiębiorstwa mogą stworzyć strategię odporności na kryzys? Jak skutecznie podnosić kompetencje? Jak będziemy pracować - czy stanęliśmy przez nowymi wyzwaniami, czy może przed wyzwaniami, które znaliśmy dotychczas tylko w innej skali? To zagadnienia konferencji „Kruchość i antykruchość polskich przedsiębiorstw – perspektywa BKL”, którą otworzyła Małgorzata Jarosińska-Jedynak wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Cytat i wizerunek Wiceminister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak

6 grudnia 2021 r. odbyła się Konferencja prezentującą wyniki badań Bilans Kapitału Ludzkiego, na której omawiano tematy związane ze zmianami na rynku pracy z perspektywy przyjmowanych strategii działania przez przedsiębiorców, rozwoju kompetencji i dostępu do nich, a także wpływu tych zmian na głównych uczestników rynku – pracodawców i pracowników.

"Szczególnie warte podkreślenia jest, że dyskusja ta będzie prowadzona w oparciu o wyniki badania dającego bardzo szeroki obraz polskich przedsiębiorców i pracowników, ich zachowań oraz działań w okresie tuż przed i w czasie pandemii" - powiedziała podczas inauguracji wydarzenia wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Podczas otwarcia konferencji wiceszefowa resortu funduszy i polityki regionalnej podkreśliła, że każda kolejna odsłona badania przynosiła nowe wnioski, rekomendacje i sugestie, w jaki sposób kształtować polityki krajowe i regionalne. Kolejna, już siódma edycja badania pozwala obserwować trendy i diagnozować wyzwania stojące przed polskim rynkiem pracy.

"Badanie z edycji na edycję rozwija się i daje możliwość szkicowania scenariuszy na przyszłość. Najnowsza edycja nie mogła trafić na lepszy moment. Właśnie pracujemy nad nową perspektywą finansową na lata 2021-2027. Zarówno w programie krajowym Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, jak i w programach regionalnych, znaczne środki przeznaczone zostaną na rozwój kompetencji, wsparcie przedsiębiorców w przystosowaniu do zmian na rynku pracy, jak również – a może raczej przede wszystkim – na zieloną i cyfrową transformację" – podkreśliła minister Jarosińska-Jedynak.

Wydarzenie skierowane jest do środowiska biznesowego, administracji rządowej i samorządowej, instytucji otoczenia biznesu, środowiska naukowego, mediów. Podczas konferencji odbyły się trzy bloki dyskusyjne. Pierwszy poświęcony doświadczeniu i strategii firm w nowym kontekście, kolejny – „Rozwój umiejętności – strategie na czasy nieoczekiwanych zmian” i ostatni „Praca – nowa rzeczywistość, nowe rozwiązania”.

Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) jest jednym z największych europejskich projektów badawczych w obszarze kompetencji, zatrudnienia i rynku pracy. Badanie realizowane jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2009 roku. Projekt BKL współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).