Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nowe programy unijne. Jeszcze więcej możliwości. Sprawdź Fundusze Europejskie dostępne w marcu

Ruszyły już konkursy z nowej perspektywy finansowej 2021-2027! Zapraszamy do zapoznania się z tym, co proponują nowe programy i jaką mają ofertą konkursową. Nadal jest też możliwość skorzystania z dotychczasowych środków, wciąż aktualnych w marcu.

Oferta obejmuje łącznie 25 konkursów: 11 z programów krajowych, 4 z programów regionalnych oraz 10 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Po prostu SMART.

W marcu nadal trwa nabór wniosków w konkursie Ścieżka SMART.

Jest to zupełnie nowa, innowacyjna oferta dla wszystkich przedsiębiorców, realizowana z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Duże firmy oraz MŚP, mogą ubiegać się o dotacje na realizację inwestycji.

Ścieżka SMART zakłada nowatorską formułę realizacji tzw. projektów modułowych. Przedsiębiorca wybiera moduł obowiązkowy, mogą to być prace B+R lub wdrożenie ich wyników oraz dodatkowo dobiera dowolną liczbę modułów fakultatywnych takich jak: cyfryzacja, zazielenienie, internacjonalizacja, rozwój kompetencji, infrastruktura B+R. 

Moduły dają przedsiębiorcy dużą elastyczność w doborze elementów projektu w ramach jednego wniosku. Możliwe korzyści to:

 • realizacja różnych etapów rozwoju innowacji,
 • samodzielne, logiczne ułożenie modułów tak, aby odpowiadały potrzebom firmy,
 • realizacja inicjatyw od koncepcji i prac B+R przez wdrożenie aż po komercjalizację. 

Informacje o konkursie: Ścieżka SMART nabór FENG.01.01-IP.01-001/23 - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Kredyt technologiczny

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych instrumentów wsparcia dla rozwoju technologicznego firm powraca!

Kredyt technologiczny z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, to nowa edycja, dobrze znanej z poprzednich programów, dotacyjnej formy wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Produkt przeznaczony jest dla firm, które wdrażają innowacyjne technologie i uruchamiają na ich podstawie produkcję nowych lub znacząco ulepszonych produktów czy też usług.

Dofinansowanie, które w określonych warunkach, sięgnie nawet 70% kosztów kwalifikowanych projektu, będzie mogło być przeznaczone m.in. na zakup maszyn i urządzeń oraz budowę budynków i budowli.

Szczegółowe informacje o Kredycie technologicznym będą opublikowane 9 marca 2023 r. 

Kompetencje cyfrowe

Od trudnego czasu pandemii, utrzymuje się w wielu firmach tendencja  poszukiwania nowych ścieżek  komunikacji, sprzedaży i obsługi klientów, zmiany form działania oraz modeli biznesowych, a także zarządzanie zespołami pracującymi w trybie zdalnym.
Z tego względu znajomość narzędzi cyfrowych w biznesie jest niezbędna do skutecznego zarządzania firmą.

Nadal na wsparcie szkoleniowe i doradcze dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych kadry menadżerskiej, można otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

O tym, gdzie i jak składać wnioski przeczytasz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Dostępność szansą na rozwój

Firmę można rozwijać również w oparciu o rozwiązania skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami.

Jesteś mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą i :

 • wytwarzasz produkty lub oferujesz usługi i chciałbyś, aby osoby ze szczególnymi potrzebami mogły z nich korzystać na równi z pozostałymi użytkownikami (technologie kompensacyjne i asystujące),
 • chciałbyś wiedzieć, jak projektować produkty, środowiska, programy lub usługi w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, bez potrzeby adaptacji (uniwersalne projektowanie) do szczególnych potrzeb,
 • chciałbyś wprowadzić te produkty i usługi na rynek (komercjalizacja),

to nadal możesz skorzystać z oferty bezpłatnych szkoleń i doradztwa dostępnych w Twoim regionie

Kultura od pokoleń

W marcu w województwie podlaskim będzie można uzyskać dofinansowanie na projekty poświęcone zachowaniu dziedzictwa kulturowego.

Konkurs przewiduje wsparcie realizacji projektów w zakresie:

 • prac konserwatorskich, restauratorskich, odbudowy, przebudowy obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków);
 • budowy towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej,
 • dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • zabezpieczeń obiektów na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.),
 • dostosowania obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej,
 • konserwacji m. in. muzealiów, starodruków, archiwaliów,
 • zakupu trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury.

Więcej informacji o konkursie: Nabór nr 1/2023 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.4 Inwestycje przy obiektach zabytkowych na operacje z zakresu: typ projektu nr 7 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego – Szlak Tatarski  

Dowiedz się więcej

To niektóre, wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających w marcu naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.