Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nowe konkursy dla szkół wyższych

Ruszyły nabory do dwóch konkursów dla szkół wyższych, będące kolejną szansą na dostosowanie uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Z programu unijnego Wiedza Edukacja Rozwój mamy 80 milionów złotych na projekty likwidujące bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym oraz podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie projektowania uniwersalnego.

grafika

"Potrzeby uczelni w zapewnieniu osobom z niepełnosprawnościami możliwości studiowania są nadal duże. Świadczy o tym spore zainteresowanie poprzednimi edycjami konkursu. Dlatego kontynuujemy nasze działania na rzecz dostępności i ogłaszamy trzecią odsłonę konkursu. Dofinansowanie ze środków europejskich pomoże kolejnym szkołom wyższym w tworzeniu rozwiązań gwarantujących pełną dostępność kształcenia" – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. 

Uczelnia dostępna

„Uczelnia dostępna ” wpisuje się w założenia Programu Dostępność Plus, koordynowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. To już trzecia edycja konkursu, która pomaga szkołom wyższym w likwidacji wszelkiego rodzaju barier w dostępie do studiów.

Zgłaszane do konkursu projekty będą mogły dotyczyć zarówno działań prowadzących do zapewnienia przez uczelnie dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, modyfikacji programów oraz procedur kształcenia, jak i działań z zakresu dostępności architektonicznej.

Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia, której nie przyznano dofinansowania w ramach dwóch poprzednich edycji konkursu.

W konkursie mogą wziąć udział uczelnie publiczne i niepubliczne. Czeka na nie 60 milionów złotych.

Nabór wniosków potrwa od 20 maja do 5 lipca 2021 r.

Więcej informacji na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Projektowanie użyteczne dla wszystkich

„Kadra dla projektowania uniwersalnego” to konkurs, który wesprze podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie projektowania uniwersalnego.

Projektowanie uniwersalne to, zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.

Budżet konkursu to 20 milionów złotych. Pieniądze te będzie można przeznaczyć na szkolenia, warsztaty oraz wizyty studyjne.

Nabór w konkursie trwa od 20 maja do 8 lipca 2021 r.

Więcej szczegółów na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.