Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konkurs na skalowanie innowacji społecznej „Model DOM - model wsparcia rodzin z dzieckiem onkologicznym”

Dziś Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs na skalowanie innowacji społecznej „Model DOM - model wsparcia rodzin z dzieckiem onkologicznym”, który umożliwia stworzenie systemowego wsparcia dla dziecka i jego rodziny w sytuacji wystąpienia choroby nowotworowej i procesu leczenia.   

Przedmiotem konkursu jest wdrożenie innowacji społecznej opracowanej przez Fundację Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu we współpracy ze Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w ramach projektu PO WER „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” realizowanego przez DGA S.A. Założenia niniejszego konkursu zostały przygotowane we współpracy z Ministerstwem Zdrowia.

Konkurs odpowiada na potrzebę upowszechnienia obecnego w ograniczonej skali w Polsce rozwiązania polegającego na kompleksowym wsparciu rodzin dzieci z chorobą nowotworową, w szczególności i po zakończeniu leczenia szpitalnego z uwzględnieniem instytucji środowiska lokalnego. Świadczona pacjentom i rodzinom pomoc psychologiczna, psychoonkologiczna, terapeutyczna bywa niewystarczająca -  dostępna jest  przede wszystkim na etapie leczenia szpitalnego i jest w znikomym stopniu realizowana w miejscu zamieszkania opiekuna z dzieckiem, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach oddalonych od większych miast. Pozostawienie rodzin bez pomocy w bardzo trudnej sytuacji choroby onkologicznej dziecka może skutkować kumulacją problemów psychologicznych, socjalnych czy wychowawczych.

Model obejmuje świadczenie zindywidualizowanego wsparcia dla rodzin w miejscu zamieszkania rodzica/opiekuna i dziecka jak również przeszkolenie przedstawicieli środowiska lokalnego (w tym  instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia dzieci i rodziny, placówek medycznych, poradni psychologicznych czy szkół) oraz wdrożenie mechanizmu wsparcia po zakończeniu realizacji projektu.

Alokacja na konkurs wynosi 2 200 000 zł. W ramach konkursu do dofinansowania wybrany zostanie jeden projekt grantowy

Termin naboru

Prowadzony online nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 1 grudnia 2021 r. i potrwa do 15 grudnia 2021 roku.