Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ogłoszenie konkursu na II etap rozwoju usług w obrębie społeczności lokalnych dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi

Ministerstwo Rozwoju ogłasza ponownie konkurs II etapu na deinstytucjonalizację, czyli rozwój usług w obrębie społeczności lokalnych będących alternatywą dla opieki instytucjonalnej dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

W konkursie tym przetestowane zostaną modelowe rozwiązania, wypracowane w konkursie I etapu, dedykowane osobom z wszelkiego rodzaju zaburzeniami i chorobami psychicznymi, w tym m.in. osobom starszym chorującym na zespoły otępienne, osobom z tzw. podwójną diagnozą (tj. osobom uzależnionym np. od alkoholu ze współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi), a także dzieciom i młodzieży cierpiącej m.in. na uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Liczba osób leczonych z powodu różnych zaburzeń psychicznych na świecie systematycznie wzrasta. Jest to już ponad 20% populacji.

Podobnie w Polsce, obserwowany jest nieustanny wzrost osób cierpiących z powodu różnych zaburzeń psychicznych. W poradniach zdrowia psychicznego w kraju obecnie leczy się ponad milion osób. Jednocześnie, według ostrożnych szacunków, w różnym stopniu natężenia oraz częstotliwości, pośrednio lub bezpośrednio problemy te dotykają około 5-8 mln Polaków. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 28 września 2017 r., a zakończy 10 października 2017 r. i będzie prowadzony elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Wnioskodawcami mogą być jedynie podmioty, które brały udział w konkursie I etapu (jako lider lub partner partnerstwa utworzonego na zakończenie realizacji projektu) i których model uzyskał pozytywną rekomendację Grupy Sterującej ds. deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w zakresie skierowania do testowania.

MR udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: ewa.sulej@mr.gov.pl oraz pod numerem telefonu: 22 273 80 13.

Szczegóły dotyczące naboru są dostępne pod adresem strony:Nabór wniosków