Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Innowacyjny Kapitał dla Podmiotów Ekonomii Społecznej!

Przed nami nowa szansa na rozwój podmiotów ekonomii społecznej (PES) w Polsce.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uruchamia pierwszy w Polsce fundusz Social Venture Capital (SVC) dla podmiotów ekonomii społecznej. Przekazywanie transz na zwiększenie kapitału rozpocznie się jeszcze w tym roku. Dodatkowe środki – w łącznej kwocie ponad 11,3 mln zł – umożliwią podmiotom ekonomii społecznej rozwój, stabilność finansową oraz ekspansję na nowe rynki.

Czym jest SVC?

SVC jest innowacyjnym instrumentem finansowym, który zwiększy możliwości rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. Dzięki SVC będą one mogły skorzystać ze wsparcia o charakterze kapitałowym lub quasi-kapitałowym, które uzupełni dotychczasową ofertę dla PES opierającą się głównie na pożyczkach lub gwarancjach.

Innowacyjne wsparcie, połączone ściśle z doradztwem w całym okresie inwestycyjnym (w tym w zakresie prowadzenia firmy), podniesie potencjał PES, nie tylko w aspekcie finansowym, ale również merytorycznym oraz organizacyjnym.

schemat przedstawia model wsparcia SVC: kapitałowe, quasi-kapitałowe i doradcze

schemat 1. Wzmocnienie PES ze środków SVC

Podmioty ekonomii społecznej uprawnione do ubiegania się o wsparcie określono w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Wybraliśmy już pośrednika finansowego zarządzającego funduszem SVC. Jest nim Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE).

Projekt będzie realizowany w ramach działania 4.1 Innowacje społeczne, Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).