Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze Europejskie wspierają dostępność uczelni

Ponad 144 miliony złotych na dostosowanie oferty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami trafi do 33 uczelni w całym kraju. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki drugiej edycji konkursu „Uczelnia dostępna”.

To już druga odsłona konkursu, którego celem jest likwidowanie barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. W pierwszej edycji, rozstrzygniętej w lutym tego roku, dofinansowanie o łącznej wartości ponad 300 milionów złotych przyznano 85 projektom. Zgłoszone w obu edycjach propozycje aktywności musiały obejmować zarówno działania prowadzące do zapewnienia przez uczelnie dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, modyfikacji programów oraz procedur kształcenia, jak i działania z zakresu dostępności architektonicznej.

Fundusze Europejskie dla dostępności

Rozstrzygnięty właśnie konkurs jest finansowany z Funduszy Europejskich, z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. To kolejne działanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach rządowego Programu „Dostępność Plus”, który jest pierwszym i kompleksowym ujęciem tematyki dostępności w Polsce. Dzięki przekazanym środkom możliwe będzie wprowadzenie zmian organizacyjnych na uczelniach oraz podniesienie świadomości i kompetencji kadry, co przełoży się na zwiększenie dostępności oferty edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami.

"Druga edycja konkursu, podobnie jak pierwsza, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem uczelni, które chcą zmieniać swoją przestrzeń i sposób funkcjonowania tak, aby mogły być bardziej dostępne dla studentów z niepełnosprawnościami. To dowód na to, że rządowy Program „Dostępność Plus” finansowany z funduszy unijnych realizuje swoje zadanie. Konkurs jest ofertą skrojoną na miarę potrzeb uczelni i studentów. Umożliwia wprowadzenie konkretnych i bardzo potrzebnych zmian spełniających potrzeby wszystkich studentów" – mówi Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

 Jeden cel, wiele działań

W drugiej edycji konkursu zgłoszono 87 wniosków. O dofinansowanie w wysokości nawet do 15 milionów złotych mogły się ubiegać uczelnie publiczne i niepubliczne, niezależnie od liczby kształconych w nich studentów. W konkursie nie mogły natomiast brać udziału ośrodki akademickie, którym przyznano dofinansowanie w pierwszej edycji.

Wśród 33 nagrodzonych wniosków znalazły się projekty z uczelni akademickich, w tym także artystycznych, oraz nieakademickich, czyli zawodowych. Najwyżej ocenione zostały aplikacje zgłoszone przez Wrocławską Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej, Wyższą Szkołę Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytet Szczeciński, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałczu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Warszawie.

Więcej informacji o wynikach konkursu jest dostępnych na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju