Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze Europejskie na naukę języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej popiera inicjatywy, które zapewniają pomoc uciekającym przed wojną obywatelom Ukrainy. Przekazaliśmy 13 milionów złotych z Funduszy Europejskich na wsparcie uchodźców w nauce języka polskiego, podnoszeniu umiejętności podstawowych oraz pomoc prawną i psychologiczną. Aneks do umowy w tej sprawie podpisali wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Na zdjęciu: wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

" Po pierwszych działaniach oferujących uchodźcom wojennym z Ukrainy doraźną pomoc materialną, mieszkaniową i żywnościową, nadszedł czas na bardziej systemowe i długofalowe wsparcie" – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

W ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, finansowanego z programu unijnego Wiedza Edukacja Rozwój, uruchomione zostanie dodatkowo 13 milionów złotych na wsparcie dorosłych obywateli Ukrainy.

Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich będą mogli uczyć się języka polskiego, zdobywać wiedzę w obszarze poszukiwania i podejmowania legalnej pracy w Polsce, funkcjonowania urzędów, finansowego ABC oraz transportu i komunikacji. Dla uczestników projektu zaplanowano także wsparcie o charakterze prawnym, psychologicznym i doradczym. Wszystkie te umiejętności, w tym lepsza znajomość języka polskiego, będzie dla nich dużym ułatwieniem w codziennym życiu oraz podjęciu zatrudnienia w Polsce.

Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji od grudnia 2018 roku. W ramach pierwszego etapu projektu przetestowano i wypracowano modele wsparcia osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych (w tym obcokrajowców z prawem legalnego zatrudnienia w Polsce). Obecnie z rozwiązań tych skorzystają obywatele Ukrainy, którzy byli zmuszeni do ucieczki ze swojego kraju. Jest to dobry przykład na to, że potrafimy przełożyć generalne kierunki polityki edukacyjnej UE na polskie realia i konkretną sytuację społeczną.

"Zaplanowane w projekcie działania bazują na najlepszych rozwiązaniach i dobrych praktykach wypracowanych w ramach pierwszego naboru. Dzięki temu dysponujemy gotowym modelem dostosowanym do potrzeb tej grupy docelowej" – wskazała wiceminister.

Nabór na granty zostanie ogłoszony jeszcze w tym miesiącu, a działania w ramach podpisanych umów rozpoczną się na przełomie września i października tego roku.