Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dwa projekty Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zostały wybrane do dofinansowania!

21 grudnia 2016 r. wynikiem pozytywnym zakończył się proces oceny dwóch wniosków o dofinansowanie złożonych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w naborach dla działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekty zostały wybrane do dofinansowania w trybie pozakonkursowym i będą realizowane od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.

Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej

Kwota dofinansowania projektu to 34 368 840,00 złotych.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników dydaktycznych placówek oświaty dzięki udziałowi w programie mobilności ponadnarodowej. Mobilności będą realizowane na zasadach programu Erasmus+, a nauczyciele otrzymają możliwość udziału w następujących formach wsparcia:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkole partnerskiej za granicą (tzw. teaching assignment);
  • szkolenia: uczestnictwo w zorganizowanych kursach albo innego typu formach szkoleniowych za granicą lub udział w szkoleniach typu Job Shadowing, czyli obserwacji pracy w zagranicznej szkole partnerskiej lub jakiejkolwiek innej właściwej organizacji zajmującej się edukacją szkolną.

Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego

Kwota dofinansowania projektu to 149 999 998,36 złotych.

Projekt zakłada podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów i absolwentów szkół i placówek kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kadry tych instytucji. Celem projektu jest wsparcie osób uczących się zawodu w zdobywaniu praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podniesienie poziomu ich kompetencji kluczowych. Mobilność ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

Z kolei kadra, dzięki udziałowi w projekcie, ma możliwość poznania nowych metod uczenia zawodu poprzez udział w praktykach, szkoleniach zawodowych, job shadowing, prowadzeniu kursów/szkoleń w zagranicznych instytucjach.