Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Centrum Usług Społecznych – nowa jakość polityki społecznej

Usługi społeczne to ważny obszar inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich. Jedną z nowych inicjatyw w tym obszarze jest powołanie Centrów Usług Społecznych. Konferencja w tej sprawie z udziałem minister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak odbyła się 11 grudnia w Pałacu Prezydenckim.

zdjęcie uczestniczącej w otwarciu konferencji dotyczącej Centrów Usług Społecznych minister Malgorzaty Jarosińskiej-JedynakCentra Usług Społecznych to nowa inicjatywa Prezydenta RP, która ułatwi gminom świadczenie różnego rodzaju usług społecznych dostosowanych do potrzeb lokalnych społeczności. 1 stycznia 2020 roku wejdzie w życie ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, dzięki czemu wsparcie będzie kierowane zarówno do wszystkich mieszkańców gmin, jak i do grup o szczególnych potrzebach, na przykład osób z niepełnosprawnościami, osób starszych czy rodzin wielodzietnych. Pozwoli to gminom na dostosowanie świadczeń usług społecznych do potrzeb mieszkańców i możliwości finansowych samorządów.

""Mamy ambicję, żeby Polska stawała się państwem coraz nowocześniejszym, właśnie dlatego chcemy wprowadzić tę instytucję. Ma ona także ułatwiać, dzięki swojej formule, korzystanie ze środków europejskich, które są przewidziane na cel świadczenia usług społecznych – powiedział prezydent Andrzej Duda"."

  Rozwój usług społecznych i zdrowotnych jest jednym z kluczowych obszarów inwestycji finansowanych przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Społecznego i 16 programów regionalnych. W latach 2014-2020 wsparcie wyniosło ponad 4 miliardy złotych. Do tej pory skorzystało z niego ponad 270 tysięcy osób. 

""Można powiedzieć, że już jedno średniej wielkości miasto zostało objęte usługami społeczno-zdrowotnymi. Dlatego bardzo się cieszę, że rozwój takich usług jest chętnie wspierany przez Komisję Europejską. Centra Usług Społecznych to kolejny poziom, na którym będziemy wspierać zintegrowane usługi w najlepszy sposób odpowiadające osobom potrzebującym takiej pomocy – podkreśliła minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak. – Na początek powstanie 30 CUS-ów, a w ramach tego pilotażowego projektu będziemy starali się wypracować najlepsze praktyki i rozwiązania – dodała minister".