Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

50 mln zł z funduszy UE na podnoszenie kompetencji - startują fundusze pomocy zwrotnej na kształcenie

Ministerstwo Rozwoju uruchamia pilotaż nowej formy wsparcia dla osób chcących podnosić swoje kompetencje. Resort przeznaczył w Programie Wiedza Edukacja Rozwój, ponad 50 mln zł na pomoc zwrotną (tzn. nieoprocentowane pożyczki z możliwością częściowego umorzenia) dla osób dorosłych z  całego kraju, które chcą skorzystać z kursów lub studiów podyplomowych.

Pożyczki będą udzielane przez dwóch operatorów wybranych w konkursie. Fundusz „Pożyczki na kształcenie” realizowany przez Fundację Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach w partnerstwie z Fundacją Fundusz Współpracy z Warszawy oraz Fundusz “Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej” realizowany przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach.

Geneza pilotażu

Z roku na rok wzrasta liczba osób w Polsce, które podnoszą swoje kompetencje w ramach kształcenia pozaformalnego (w ramach kursów, szkoleń, edukacji poza szkołami). Pomimo stałego wzrostu liczby osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym, nadal jako kraj, jesteśmy daleko poniżej średniej np. dla krajów OECD. Wpływ ma na to szereg barier, natury zarówno psychologicznej (przekonanie o braku konieczności podnoszenia kompetencji), ale również finansowej.

"Dotychczasowe programy wsparcia kształcenia ustawicznego opierały się na wspieraniu strony podażowej – dofinansowywaniu konkretnych szkoleń lub wspieraniu działań instytucji szkoleniowych. W ramach obecnego – pilotażowego programu – chcemy przetestować instrument, który odwraca te relacje i wspiera stronę popytową – a więc samych zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniach. To oni – potencjalni zainteresowani kształceniem – wybierają sami jakiego rodzaju kształcenie ich interesuje, w jakiej formie, jak długie, i w jakim podmiocie. I to działanie jest wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – w formule bezkosztowych pożyczek z możliwością umorzenia kwoty pożyczki" - podkreśla wiceminister rozwoju Paweł Chorąży.

Fundusz „Pożyczki na kształcenie”

W czerwcu rusza pierwszy projekt wybrany do dofinansowania - Fundusz „Pożyczki na kształcenie” realizowany przez Fundację Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach w partnerstwie z Fundacją Fundusz Współpracy z Warszawy. Zakłada on, że w latach 2017-2020 20 mln złotych zostanie przeznaczonych na pożyczki na cele edukacyjne. Maksymalna wartość indywidualnej pożyczki to 100 tys. złotych, z czego spłata 25% może zostać umorzona.

Drugi projekt – Fundusz „Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej” zostanie uruchomiony w listopadzie br.

Dla kogo pożyczki?

Fundusz „Pożyczki na kształcenie” skierowany jest do osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Wnioskować mogą o pożyczkę przeznaczoną wyłącznie na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 m-ce. Istotą funduszu jest brak jakichkolwiek dodatkowych kryteriów dla pożyczkobiorców, jak też formy czy tematyki szkolenia lub kursu.

Szacujemy, że w latach 2017-20 z pożyczek skorzysta ok. 4 000 osób.

Jak to wygląda w praktyce?

„Pożyczki na kształcenie” w swoim podstawowym założeniu mają być impulsem dla osób które planują rozwój osobisty, ale ze względu na koszty, wahają się z podjęciem decyzji. Indywidualna osoba, spełniająca podstawowe warunki, może ubiegać się o jedną lub kilka pożyczek, których suma nie przekroczy maksymalnej wartość 100 tys. zł w ciągu 3 lat trwania programu. Pożyczki są nieoprocentowane i nieobciążone żadnymi dodatkowymi kosztami (prowizjami, opłatami itp.). Przyznawane są na konkretny cel i mogą stanowić do 100% kosztu szkolenia/kursu/studiów. Mechanizm zwrotny zakłada spłacanie w równych ratach, w cyklu miesięcznym, przy czym minimalna liczba rat (długość spłaty) to 12 miesięcy, a maksymalna to 36 miesięcy.

Przy spełnieniu przez pożyczkobiorcę podstawowych warunków – takich jak np. ukończenie szkolenia, istnieje możliwość umorzenia do 25% wartości pożyczki, które będzie realizowane poprzez zwolnienie ze spłaty ostatnich rat, czyli skrócenie okresu kredytowania.

Rekrutacja do projektu

Rozpoczęcie naboru wniosków o pożyczkę planowane jest na przełomie sierpnia i września 2017 r. Całość procesu aplikacji i udzielenia, a następnie spłaty pożyczki odbywać się będzie przy zminimalizowanym zaangażowaniu i przy uproszczonych formalnościach po stronie potencjalnego uczestnika projektu. Kluczowym elementem procesu będzie system on-line oraz zdalne i elektroniczne przekazywanie dokumentów, co pozwoli na zapewnienie ogólnopolskiego zasięgu oraz minimalizację efektu wykluczenia ze względu na miejsce zamieszkania.

Informacje na temat programu, startu rekrutacji, etapów oraz zasad będą dostępne na stronie: http://www.inwestujwrozwoj.pl.