Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dokumenty programowe

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 (PDF 4 MB) - wersja obowiązująca od 20 maja 2016 r.

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Kapitał Ludzki (PDF 2 MB) - znowelizowana wersja obowiązująca od 29 stycznia 2016 r.

Sprawozdanie końcowe

(wersja sprawozdania przekazana KE 31 marca 2017 r.)

Analizy porównawcze oraz sytuacji społeczno-gospodarczej województw

Analizy porównawcze województw w kontekście realizacji celów Programu Kapitał Ludzki

Analizy sytuacji społeczno-gospodarczej województw

Wytyczne