Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kto mógł skorzystać z programu?

Projekty w ramach PO KL były realizowane w dwóch podstawowych trybach:

 • systemowym - projekty o charakterze ogólnokrajowym lub regionalnym realizowane przez ściśle określonych beneficjentów, którzy byli wymienieni w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL.
 • konkursowym - projekty, o dofinansowanie których mogły się ubiegać wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), a w szczególności:
  • organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorcy,
  • jednostki administracji samorządowej i rządowej,
  • instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego,
  • instytucje otoczenia biznesu,
  • instytucje rynku pracy,
  • instytucje pomocy i integracji społecznej,
  • instytucje szkoleniowe.