Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach

Opis projektu

Celem projektu było wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Zależało nam na pokazaniu, że pomoc społeczna nie tylko wypłaca „zasiłki”, ale przede wszystkim pomaga wyjść z trudnej sytuacji życiowej. Dzięki funduszom z projektu mogliśmy doposażyć miejsce ds. pierwszego kontaktu,  stanowiska pracy pracowników socjalnych w zespołach pracy socjalnej i usług socjalnych oraz oddelegować część pracowników socjalnych do realizacji pracy w terenie.

Pracownicy pracowali metodą projektów socjalnych z osobami bezrobotnymi, niepełnosprawnymi, starszymi, osoby doświadczające przemocy w rodzinie, rodziny z dziećmi, itp.

Cele projektu zostały osiągnięte.

Galeria

 • Doposażenie miejsca ds. pierwszego kontaktu

  Doposażenie miejsca ds. pierwszego kontaktu

 • Warsztaty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach

  Warsztaty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach

 • Warsztaty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach

  Warsztaty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach

 • Warsztaty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach

  Warsztaty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach

Informacje szczegółowe

Beneficjent

Gmina Łapy/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach

Program

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Fundusz

Europejski Fundusz Społeczny

Całkowita wartość projektu

359 225,00 zł

Wkład UE

302 754,83 zł