Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Opis projektu

Celem projektu była poprawa sytuacji młodzieży w wieku 18-24 lata z grupy NEET (pozostającej bez zatrudnienia, nieuczącej się i nieszkolącej). Ludzie ci potrzebowali profesjonalnej pomocy, ponieważ znajdowali się w trudnej sytuacji z powodu uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych. Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy mogli uzyskać, podwyższyć lub zmienić kwalifikacje zawodowe. Wsparcie rozpoczynało się od opracowania indywidualnych planów działania, następnie uczestnicy pracowali z doradcą zawodowym i psychologiem, dzięki czemu nastąpił u nich wzrost kompetencji w zakresie poruszania się po rynku pracy oraz umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej.

W kolejnym etapie projektu uczestnicy realizowali kursy zawodowe. Wsparcie uzupełnione zostało o różnego rodzaju szkolenia: językowe, komputerowe, prawa jazdy kat. B. Ostatnim etapem wsparcia było skierowanie uczestników na staże zawodowe do zakładów pracy.

Okres realizacji: 16.08.2014 r. - 30.06.2016 r.

Osiągnięte rezultaty:

 • 6178 uczestników wzięło udział w projekcie;
 • 5856 uczestników projektu nabyło kompetencje poruszania się po rynku pracy;
 • 1788 uczestników projektu ukończyło grupowe treningi umiejętności społecznych;
 • 5505 uczestników projektu zakończyło w nim udział zgodnie ze ścieżką wsparcia;
 • 5763 uczestników projektu podniosło kwalifikacje zawodowe, w efekcie ukończenia kursów zawodowych;
 • 4887 uczestników projektu ukończyło 6-miesięczne staże zawodowe u pracodawców;
 • 1590 uczestników projektu podjęło zatrudnienie.

Galeria

 • Warsztaty dla młodzieży

  Warsztaty dla młodzieży

 • Nauka jazdy

  Nauka jazdy

 • Kurs operatorów wózków widłowych

  Kurs operatorów wózków widłowych

 • Staż w warsztacie

  Staż w warsztacie

 • Staż w sklepie

  Staż w sklepie

Informacje szczegółowe

Beneficjent

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

Program

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Fundusz

Europejski Fundusz Społeczny (w tym Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych)

Całkowita wartość projektu

87 353 946,75 zł

Wkład UE

78 037 715,36 zł